Pro organizace, podnikající právnické a fyzické osoby

V požární ochraně (PO) zajišťujeme:

 • komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO)
 • začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí (podmínky pro začleňování jsou přesně vymezeny Zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně)
 • zpracování dokumentace PO
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)
 • zpracování požárních řádů, požárních poplachových směrnic, požárních evakuačních plánů a řádů ohlašoven požárů
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců prezenční formou
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů PO
 • školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a mimopracovní době a osob obsluhující ohlašovnu požáru (veškerá školení provádíme ve Vašich prostorách a v předem dohodnutých termínech)
 • organizace cvičných požárních poplachů
 • konzultace a poradenství v oboru PO 
 • odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány
 • detekce hořlavých/výbušných plynů
 • dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.)
 • dodávky a instalace nových přenosných hasicích přístrojů
 • dodávky nových hydrantových systémů

Kontakt

Hošek prevence s.r.o.
Karlova 402/3
Beroun
26601
Česká republika
IČ:
28540964
DIČ