V oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

  • zpracování dokumentace BOZP
  • prevence rizik
  • kategorizace prací
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců prezenční formou
  • konzultace a poradenství v oboru BOZP
  • odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány
  • dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.)